Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub naszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych przekazywanych tą drogą.

  1. Administratorem przekazywanych przez Państwa danych danych osobowych jest Glazura Królewska Jarosław Wierzbicki, ul. Starowiejska 35; 22-400 Zamość, tel. 84 639 16 57, email: galajw@o2.pl.
  2. Celem zbierania danych jest wyłącznie realizacja zamówień, organizacja dostaw oraz obsługa posprzedażowa w tym gwarancyjna.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu (realizacja zamówień, dostawa towaru, obsługa posprzedażowa i gwarancyjna). W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie powyższych celów.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe przechowywane są przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.